Actualidad de Els Poblets

27 marzo 2020

Informació relativa al Pla de Contingència contra la violència de gènere devant la crisi del COVID-19

Seguint amb la informació relativa al Pla de Contingència contra la violència de gènere davant la crisi del COVID-19, us informem de la campanya institucional que s’elaborat des del Ministeri d’Igualtat, amb l’objectiu fonamental de conscienciar contra la violència de gènere i alertar davant situacions de violència dins de les llars, així com conscienciar sobre el bon tracte durant el període de confinament.

 El material de la campanya està disponible en:

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm

Hi ha dos línies:

 1. Una primera molt dirigida a víctimes amb el lema ‘Estem Amb tu, la violència de gènere la parem unides’, a fi d’informar les víctimes dels serveis disponibles i ampliats en el context del COVID19.

 2. Una segona dirigida a implicar la societat en la denúncia de la violència i el suport a les víctimes que el necessiten. En aquesta línia el lema principal és LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE LA PAREM UNIDES, Estem Amb tu.