Actualidad de Els Poblets

13 marzo 2020

Avís important – Ressolució d’alcaldia del 13-03-2020

Per Resolució de l’Alcaldia de data 13 de març de 2020 s’ha acordat el següent:

PRIMER. El tancament de totes les instal·lacions esportives municipals així com la suspensió de tots els esdeveniments a realitzar en elles.

SEGON.- El tancament de totes les instal·lacions culturals municipals així com la suspensió de tots els esdeveniments a realitzar en elles: Agència de lectura municipal, Casa de la Cultura i Auditori municipal així com el tancament de la sala multiusos i l’Oficina de Turisme.

TERCER.- D’acord amb la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de data 12 de març, se suspens l’activitat en la Comunitat Valenciana relativa a centres d’oci especialitzats d’atenció a majors, clubs socials de jubilats, llars del pensionista o semblants, tots ells de qualsevol titolaritat, amb objectius culturals o d’oci, per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19.

D’acord amb la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de data 11 de març, se suspén en la Comunitat Valenciana , les activitats i viatges d’oci, culturals o semblants, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, associació , entitat cultural o altres, que se desenvolupen dins o fora de la Comunitat Valenciana.

QUART.- Segons el comunicat emès per la Generalitat Valenciana en data 12 de març se suspenen des del dilluns 16 de març les classes en els centres educatius, en el nostre cas, en el Col·legi d’Educació Primària “Ausiàs March” dels Poblets.

CINQUÈ.- L’Ajuntament romandrà obert , no obstant això se recomana evitar la presència física en les oficines municipals en la mesura que siga possible, prioritzant la utilització dels mecanismes telemàtics per a la gestió administrativa en la seu electrònica www.elspoblets.sedelectronica.es i les consultes via e-mail ajuntament@elspoblets.es i via telefònica.

SISÈ.- En els serveis presencials d’atenció al ciutadà s’extremaran les precaucions , adoptant les següents mesures:

  • S’evitarà qualsevol contacte físic amb els ciutadans
  • S’establirà una distància de seguretat mínima d’un metre entre les persones que guarden el seu torn, publicant un cartell informatiu al respecte.
  • Se limitarà la permanència en l’interior de l’Ajuntament en espera d’atenció en el Registre d’Entrada a 3 persones com a màxim.

La resta d’empleats públics que atenen presencialment als ciutadans adoptaran les mateixes mesures preventives en l’àmbit del seu lloc de treball, prioritzant l’atenció amb mitjans telefònics i electrònics.

SETÈ.- Se suspenen totes les autoritzacions de cessió de locals i espais públics municipals així com totes les activitats que suposen aglomeracions de persones. En concret se suspenen totes les autoritzacions concedides per a la utilització de l’àrea recreativa i se tanquen les seues instal·lacions.

VUITÈ.- Establir totes aquestes mesures fins nou avís en funció de l’evolució del problema de salut pública i de conformitat amb les decisions que s’adopten des del Govern Central o des de la Generalitat.

NOVÉ.- Segons ens ha comunicat SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, no haurà atenció al públic per personal de SUMA en les dependències municipals. Qualsevol tràmit podrà realitzar-se via telemàtica en www.suma.es

DESÈ.- El telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat en cas de símptomes, dubtes i consultes és el 900 300 555.

Se recomana a la població en general no acudir al Centre Mèdic amb excepció de les urgències. No deguem saturar el sistema públic de salut en les actuals circumstàncies.

Tots hem de tindre un comportament prudent, seré i sense alarmes injustificades. El sentit comú ha de prevaler.

ONZÈ.- Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària que celebre.