Actualidad de Els Poblets

17 marzo 2020

Avís de l’Ajuntament dels Poblets

DEGUT A L’ALERTA SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19 (CORONAVIRUS) LES OFICINES MUNICIPALS NO OBRIRÁN AL PÚBLIC.

L’ATENCIÓ AL  PÚBLIC SERÀ TELEFÒNICA (966474399) I VIA E-MAIL (ajuntament@elspoblets.es).

L’HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA SERA DE 9.00 A 13.00 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES. NO OBSTANT, ES POT PRESENTAR DOCUMENTACIÓ TELEMÀTICAMENT MITJANÇANT LA SEU ELECTRÒNICA D’AQUEST AJUNTAMENT (www.elspoblets.sedelectronica.es).

EL JUTJAT DE PAU ATENDRÀ PRÈVIA CITA AL TELÈFON 966474399 I DAVANT ALGUNA EMÈRGENCIA.
AQUESTES MESURES S’APLICARÀN DEL 16 DE MARÇ DE 2020 I FINS NOU AVIS.