Actualidad de Els Poblets

27 junio 2019

CONVENI DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL MECANISME “CONNECTAR EUROPA”.- INICIATIVA WIFI4EU

CONVENI No INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/022872-028194

L’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) de la Comissió Europea ha decidit subvencionar l’acció nomenada “Wifi4EU, Fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales” en el municipi dels Poblets , baix el no d’acció 1-2018/022872-028194.

Les condicions particulars que regulen aquesta subvenció estan recollides en el Conveni de Subvenció No INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/022872-028194 signat per l’Alcalde dels Poblets en data 15 de desembre de 2018 i per la INEA en data 22 de gener de 2019.

La iniciativa Wifi4EU és un mecanisme d’ajuda a la prestació d’accés debades a xarxes Wi-Fi en espais públics interiors o exteriors . Això vincularà més estretament les comunitats amb el Mercat Únic Digital , donarà accés als usuaris a la societat del “Gigabit”, millorarà l’alfabetització digital i complementarà els serveis públics prestats en dits espais.

Per Resolució de l’Acaldia de data 14 de juny de 2019 s’ha adjudicat el contracte menor de serveis a FOX TELECOM INTERNET S.L. amb CIF B-54849898, d’acord amb el pressupost no P2019-026 presentat en data 18 d’abril de 2019, corresponent a Instal·lació de cinc punts HOTSPOT en el terme municipal: zona Ajuntament, zona Auditori, Pda. Gironets, Oficina de Turisme i Pda. Barranquets.

Aquesta actuació està subvencionada íntegrament per la Unió Europea.

Descarrega l'anunci oficial