Actualidad de Els Poblets

17 mayo 2019

BAN – Obertura termini horts urbans

Es fa saber que s’ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la utilització dels HORTS URBANS.

La sol·licitud deurà presentar-se en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes indicades en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en instància normalitzada, sent l’últim dia el 10 de juny de 2019.