Actualidad de Els Poblets

05 abril 2019

ANUNCI – Consulta del cens electoral pel 26 de maig

Pel present, s’informa que, amb motiu de la convocatòria de les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig s’estableix un període de consulta del Cens electoral exposat del dilluns 8 d’abril de 2019 al dilluns 15 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

La consulta haurà de ser formulada prèvia identificació de l’interessat. E1 document d’identificació haurà de ser algun dels que, per a l’acte de votació, indica l’article 85.1 de la Llei Electoral: D.N.I., passaport o permís de conduir en què aparega la fotografia del titular.