Actualidad de Els Poblets

27 marzo 2019

Tractament contra Xylella Fastidiosa

L’Ajuntament va a procedir al repartiment de producte pel tractament contra els vectors de Xylella Fastidiosa pels cultius d’ametler, olivera i fruiters d’ós. Els interessats, que hauràn d’acreditar ser titulars del carnet d’usuari de productes fitosanitaris (bàsic o qualificat), han d’arreplegar el producte al magatzem municipal situat a la Pda. Barranquets C/ 10 els dimarts i dijous de 10 a 12 hores a partir del 2 d’abril de 2019 (este inclòs). Per poder retirar el producte cal presentar DNI i carnet d’usuari de producte fitosanitaris, i se´ls requerirà la següent informació:

  • Nº de parcel·la i polígon.
  • Superficie a tractar.
  • Tipus de cultiu.

El Ayuntamiento va a proceder al reparto de producto para el tratamiento contra los vectores de Xylella fastidiosa para los cultivos de almendro, olivo y frutales de hueso. Los interesados, que deberán acreditar ser titulares del carné de usuario de productos fitosanitarios (básico o cualificado), pueden recoger el producto en el almacén municipal situado en la Pda. Barranquets C / 10 los martes y jueves de 10 a 12 horas a partir del 2 de abril de 2019 (éste incluido). Para poder retirar el producto deben presentar DNI y carnet de usuario de producto fitosanitarios, y se les requerirá la siguiente información:

  • Nº de parcela y polígono.
  • Superficie a tratar.
  • Tipo de cultivo.