Actualidad de Els Poblets

15 mayo 2018

STOP Violència + Igualtat – i PIOM 2018 – 17 de maig

El dijous 17 de maig en la Biblioteca Enric Valor.

La UNED de Dénia i la Regidoria de Participació ciutadana presenten el Pimer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes als Poblets.

L’Ajuntament dels Poblets mostra, una vegada més, el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats i la importància de la participació ciutadana per aconseguir aquest objectiu. La Regidoria de Participació realitza una aposta ferma per la sensibilització contra la violència de gènere i aspira a l’eliminació dels desequilibris que impedeixen a la ciutadania l’avanç en matèria d’igualtat.

Els Poblets serà un dels primers (considerant la seva grandària i població) pobles de la Marina Alta a presentar i dur a terme un Pla d’Igualtat, tal com s’exigeix des de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, a les administracions locals.

Participarà la Directora de la UNED, Sra Raquel Martí. Presentarà l’acte Carolina Vives, Regidora Delegada de Participació Ciutadana de l’Ajuntament dels Poblets.