Actualidad de Els Poblets

07 marzo 2018

Licitació per a les Obres del CEIP Ausiàs March, Els Poblets

Al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 6 de març de 2018 s’ha publicat la licitació número CNMY17/IN10S/105 relativa a la redacció del projecte bàsic i d’execució, incloent-hi derrocament, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut, redacció de l’estudi de gestió de residus, redacció del pla i programa del control de qualitat, seguiment d’instal·lacions, fonamentació i estructures de les obres de construcció/reposició del CEIP Ausiàs March, en Els Poblets.

El termini per a la presentació dels sobres amb la documentació i les proposicions finalitza el dia 26 de març de 2018.