Actualidad de Els Poblets

05 septiembre 2017

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DEL SERVEF EMCUJU COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU

Per Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació de data 29 de juny de
2017, s’ha concedit a aquest Ajuntament, dins del PROGRAMA D’INCENTIUS A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVENS QUALIFICADES PER ENTITATS
LOCALS EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL,
programa cofinançat pel FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) anualitat 2017, la següent
subvenció:
 
Activitat subvencionada
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AMB LA
MODALITAT DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES ,
EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTIA JUVENIL
Pressupost
8.301,09 €
% subvenció
100 %
Import concedit
8.301,09 €
Tasques a realitzar
Atenció al públic en diferents dependències municipals
 
Enllaços d’interès: