Actualidad de Els Poblets

28 abril 2017

EXPLOTACIÓ BAR DEL CLUB DE CONVIVÈNCIA

Pel present es fa saber que en el B.O.P. nº 80 de 28 d’abril de 2017 ha eixit publicada la convocatòria de concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per l’explotació BAR DEL CLUB DE CONVIVÈNCIA.
 
El termini per a presentar les ofertes per a concursar finalitza el dia 15 de MAIG DE 2017.
 
Els Plecs que regulen el concurs i la resta de documentació poden arreplegar-la en l’Ajuntament o be en el perfil de contractant de la seu electrónica de l’Ajuntament www.elspoblets.sedelectronica.es
 
ELS POBLETS a 28 d’abril de 2017