Actualidad de Els Poblets

19 octubre 2016

No estigues sol en Nadal

«No estigues sol en Nadal»

Definició
En 1997 la Conselleria de Benestar Social va decidir posar en marxa un programa que proporcionara a aquelles persones majors que es troben soles, la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu.

Objectius
Proporcionar companyia a persones majors vàlides que viuen soles.
Oferir la possibilitat de trobada i d’intercanvi social i cultural.
Oferir un ampli programa d’activitats que fomenten el desenvolupament personal i l’ocupació del temps lliure.

Requisits
Podran participar aquelles persones majors de 60 anys, que complisquen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas, que viuen soles i presenten problemes de soledat.
S’exigeix també ser resident en la Comunitat Valenciana.

Servicis
Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, durant cinc dies (quatre nits) en un complex hoteler de la costa de la Comunitat Valenciana.
Transport des de la capital de cada una de les províncies de la comunitat fins als establiments hotelers i viceversa.
Activitats culturals i recreatives, així com programes d’animació.
Assistència sanitària complementària.
El programa és totalment gratuït.

Termini de sol·licitud
Sol·licitud a través dels equips de base dels ajuntaments, durant el mes d’octubre.

«No estés solo en Navidad»

Definición

En 1997 la Consejería de Bienestar Social decidió poner en marcha un programa que proporcionara a aquellas personas mayores que se encuentran solas, la posibilidad de pasar los días de Navidad en compañía, en un ambiente familiar y festivo.

Objetivos
Proporcionar compañía a personas mayores válidas que viven solas.
Ofrecer la posibilidad de encuentro y de intercambio social y cultural.
Ofrecer un amplio programa de actividades que fomentan el desarrollo personal y la ocupación del tiempo libre.
Requisitos

Podrán participar aquellas personas mayores de 60 años, que cumplan la condición de pensionistas, o mayores de 65 años, en todo caso, que viven solas y presentan problemas de soledad.
Se exige también ser residente en la Comunidad Valenciana.
Servicios

Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, durante cinco días (cuatro noches) en un complejo hotelero de la costa de la Comunidad Valenciana.
Transporte desde la capital de cada una de las provincias de la comunidad hasta los establecimientos hoteleros y viceversa.
Actividades culturales y recreativas, así como programas de animación.
Asistencia sanitaria complementaria.
El programa es totalmente gratuito.
Plazo de solicitud

Solicitud a través de los equipos de base de los ayuntamientos, durante el mes de octubre.