Covid-19

A partir del dilluns 27 d’abril els titulars del horts urbans municipals poden acudir a ells en horari habitual, qui tinga assignat un n° parell en dia parell i qui tinga assignat un n° imparell en dia imparell. Sols per a tasques agrícoles, no esplai ni recreatives, i respectant sempre les mesures de distanciament i higièniques.

A partir del dilluns 27 d’abril el centre de salut El Verger obrirà tots els dies de matí, i les guardies de vesprada i nit seran sols en dia par, com abans. De moment Els Poblets permaneixerà tancat. Els pacients NO DEUEN ACUDIR AL CENTRE de salut, excepte emergencias.Totes les cites es faràn NO presencials MITJANÇANT TELEFONADA AL CENTRE DE SALUT.