Actualidad de Els Poblets

19 julio 2018

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DEL SERVEF EMPUJU 2018 COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU

Per Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació de data 5 d’abril de 2018, s’ha concedit a aquest Ajuntament, dins del PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVENS PER ENTITATS LOCALS EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL, programa cofinançat pel FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) anualitat 2018, la següent subvenció:
 
Activitat subvencionada
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
Pressupost
15.329,04 €
Import concedit
15.207,24 €
Tasques a realitzar
Peó/zelador
 
Enllaços d’interès: