Accessos

Per carretera:

  • Autopista A-7
    – Eixida 61 Oliva o eixida 62 Ondara
  • Carretera Nacional 332
    – Desviació junt al Cuartel de la Guardia Civil d’El Verger.
    – Camí d’El Verger – Setla.
    – Camí d’El Verger – Miraflor.
    – Encreuament Molinell (per la costa).
    – Devuació a la dreta a l’altura del Restaurante Isa.
    – O bé, desviació a la dreta a l’altura de l’indicador de l’hostal Punta Estrella.

 

 

 

 

Aeroports:

  • Aeroport d’Alacant “El Altet”

         Tel. 966 919 000

  • Aeroport de València – Manises

        Tel. 961 598 500