Saluda de l’Alcaldessa

Carolina Vives – Alcaldessa dels Poblets

Des que vaig accedir a l’alcaldia dels Poblets la meua persona ha tingut com a objectiu fonamental la millora de la qualitat de vida en l’exercici de les funcions que m’atorga el càrrec pel que vaig ser elegida democràticament. Conscient d’eixa premissa en tot moment al front del govern municipal, he adquirit la responsabilitat d’impulsar l’apropament a les persones per tal que foren elles qui transmeteren les seues necessitats en els diferents plànols que composen la vida municipal.

Aquesta web municipal pot ser l’instrument més àgil en el món digital de hui per a canalitzar totes les opinions, encara que, en definitiva, és a la ciutadania a qui correspon fer un bon ús de les possibilitats que atorga pel que fa a la informació i a la participació que considere imprescindibles a l’hora de canalitzar les inquietuds a peu de carrer per a satisfer-les amb les oportunes gestions des de l’Ajuntament. Dit això, confíe de cor en que la participació dels potencials usuaris siga capaç de fer prosperar la societat local en els distints vessants del dia a dia que abordem qui en un determinat moment de la nostra vida vam decidir dedicar una part del nostre temps al servei públic.

Amb tot el meu sincer afecte.

Carolina Vives Bolufer, alcaldessa.