Grups Municipals

  • “COMPROMIS ELS POBLETS”, integrat pels següents regidors:

D. Salvador Sendra i Gasquet.

Alcalde-President de la Corporació.
Regidor de:
Cultura
Urbanisme i Planejament

President de la Comissió Especial de Comptes. Titular municipal del MACMA i suplent de Sanejament d’aigües, MASSMA, Reciclatge de Residus i Consorci Pla Zonal 6 Àrea de Gestió A1.

D. Jose Luis Mas Sola.

Portaveu del grup municipal i representant municipal al CEMA.
Regidor d’Esports.

Representant titular del grup a: Comissió Especial de Comptes, Meses de Contractació. Suplent a: Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua i Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal.

Dª. Mª Victoria Tomás Escrivá.

Regidora de Serveis Socials i Sanitat.

Representant municipal al MASSMA i al Fons Valencià per la Solidaritat.
Representant titular del grup a: Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal i Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua. Suplent a: Comissió Especial de Comptes i Meses de Contractació.

  • “PARTIT INDEPENDENT DE RESIDENTS EUROPEUS DELS POBLETS”, integrat pel següent regidor:

D. Francisco Jose Pérez Ribot.

Regidor de:
Turisme, Comerç i Platges
Obres i serveis municipals

Portaveu d’aquest grup municipal, qui tindrà la representació d’aquest grup en els òrgans col·legiats municipals (Comissió Especial de Comptes, Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal, Meses de Contractació, Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua). Titular municipal del Consorci d’Extinció d’Incendis, Reciclatge de Residus Marina Alta, Consorci de Pla Zonal 6 Àrea de Gestió A1 i suplent municipal del CEMA.

  • “PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL”, integrat pels següents regidors:

D. Baltasar Vives Moncho.

Portaveu d’aquest grup municipal.
Regidor de:
Hisenda i Patrimoni
Educació i Joventut
Règim intern, ordre públic i transit
Agricultura i Medi Ambient

Representant municipal del Consorci Proveïment i Sanejament d’aigües i del Consell Escolar.
Representant titular del grup a la Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal i Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua. Suplent a: Comissió Especial de Comptes i Meses de Contractació.

Dª. Carolina Vives Bolufer.

Regidora de:
Participació ciutadana
Festes

Representant titular del grup a: Comissió Especial de Comptes i Meses de Contractació. Suplent a: Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal i Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua.

  • “PARTIT POPULAR”, integrat pels següents regidors:

D. Jaime Ivars Mut.

Portaveu d’aquest grup municipal.
Representant titular del grup a: Comissió Especial de Comptes, Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal, Meses de Contractació i Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua.

Dª. Mª Pilar Bisquert Fornés.

Representant suplent del grup a: Comissió de participació del servei de subministrament d’aigua.

Dª. Heather Sandra Crowe

Representant suplent del grup a: Meses de contractació.

D. Miguel Angel Moncho Gasquet.

Representant suplent del grup a: Mesa General de Negociació i Comissions paritàries de personal.

D. Jürgen Wilhelm Wicher.

Representant suplent del grup a: Comissió Especial de Comptes.